Fuskbyggarna är som inredningsprogrammens motsvarighet till SVT:s Uppdrag Granskning. Här synas byggherrars förehavanden in i det minsta, och varför f

Fuskbyggarna är som inredningsprogrammens motsvarighet till SVT:s Uppdrag Granskning. Här synas byggherrars förehavanden in i det minsta, och varför felen uppstått. Det kan handla om allt från allvarliga vattenläckor (som kan förstöra byggnadens grund och få träplankor att ruttna) till elfel som i värsta fall kan bli dödliga.

Anders Öfvergård

Anders Öfvergård tog över Fuskbyggarna efter 2014 då Martin Timell endast fortsatte med Äntligen hemma. Anders Öfvergårds konfrontationer med byggherrarna blev många gånger hätska och han var inte rädd för att vika sig. Målet var att få en upprättelse för dem som anlitat tjänsten, det vill säga privatpersonerna. Oftast handlade det om att privatpersonerna skulle få en ordentlig och adekvat kompensation för både byggets haveri och för det personliga lidandet som uppstått i samband med ärendet.

Varför är dessa typer av program viktiga?

Det talar om för byggbranschen att det är ett allvarligt systemfel när byggarna inte sköter sina åtaganden. Tyvärr är byggbranschen en sektor inom arbetslivet där mycket görs förhastat för att snickarna vill tjäna så mycket pengar så snabbt som möjligt. Hade allt gjorts till punkt och pricka hade alla blivit nöjda, men tyvärr är det inte alla gånger så. Därför är det som privatperson bra att fråga runt bland sina nära och kära om vilka som anses trovärdiga och inte bland byggfirmorna. Hellre fråga en gång för mycket än en gång för lite är ett bra motto.

Förlikning

I de fall där en privatperson är i en tvist med en byggfirma så kan en förlikning ske. Oftast handlar det om att privatpersonen inte betalar något till byggfirman medan byggfirman inte kan kräva pengar från vederbörande. I såna här fall handlar det oftast om att allvarliga fel upptäckts vid en besiktning varvid privatpersonen stämt byggfirman för att ha brutit mot avtalet. Det kan vara bra att få juridisk expertis som uppbackning om man nu inte är utbildad jurist själv.