Denna fråga är noga reglerad av hyreslagen samt de regler som stipuleras av en bostadsrättsförening. I en villa får man sätta upp sina egna regler så

Denna fråga är noga reglerad av hyreslagen samt de regler som stipuleras av en bostadsrättsförening. I en villa får man sätta upp sina egna regler så till vida att eventuella grannar inte störs eller att barn eller djur i hemmet far illa.

Bygglov

När man vill bygga något som inte sedan innan är inskrivet i detaljplanen måste man ansöka om bygglov. Ibland krävs inte bygglov om inga grannar kan störas eller om den omgivande naturen inte förfulas av något människoskapat objekt. Bygglovet kan i vissa fall gälla även villan i sig, speciellt om man vill bygga på en till våning på sitt envåningshus. Annars talar man normalt om åtgärder på tomten när man berör bygglov i allmänhet.

Olika regler gäller i olika länder, ta därför alltid reda på vad som gäller om du vill flytta utomlands och börja bygga. Försummar man att ansöka om bygglov kan det bli tal om vite samt att man får riva ned det man byggt upp.

Man får inte göra vad som helst i hemmet

Svenska lagar gäller såväl på stan som i hemmet. Följer man dessa så kan man vara trygg i att man är en bra hyrestagare eller bostadsrättsinnehavare/villaägare.